Korábbi publikációinkat az ADOAKNAK.HU weboldalunk Archívumában olvashatja!

A Hírlevél további cikkeit itt, az Aktuális publikációk alatt is elérheti!


Jön a kisadózók tételes adója és a kisvállalati adó!? Marad az EVA is!?

2012.07.16.   (Kategória: TUDÁSTÁR)

Hogyan optimalizálhatjuk jövő évi adóinkat? Kinek, mennyit kellene fizetni a tervezett szabályok szerint?

Tavaly év végén az EVA léte volt a kérdés! Aztán persze maradt, noha az adókulcsot és a bevételi értékhatárt felemelték. Most, a kisadózó vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval kapcsolatos hírekkel összefüggésben ismét sokan kongatják az EVA vész-harangját.

Hogy mi lesz, nem tudni, "A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról" minap beterjesztett T/7954. sz törvényjavaslat  32-33.§-aiból annyi azonban kiolvasható, hogy pillanatnyilag nincs napirenden az EVA megszűntetése. Más kérdés persze, hogy a vállalkozók "kivégzik-e""majd - a bevezetni tervezett új adózási lehetőségekre való áttéréssel.

A törvényjavaslat indoklása szerint a Javaslat a kisvállalatok adózásának egyszerűsítése érdekében két gyökeresen új és egyszerű, az érintettek számára választható adónem jogi szabályait, valamint az adó választására, megfizetésére, bevallására vonatkozó eljárási rendelkezéseket fogalmazza meg.

Nézzük, röviden leglényegesebb kérdéseket!

A kisadózó vállalkozások tételes adója:

A tételes adót az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok választhatnák majd.

A tételes adó mértéke főállású kisadózónként havi 50 ezer forint lenne, nem főállású kisadózónként pedig havi 25 ezer forint.

A tételes adót a kisadózónak nemcsak saját maga után, hanem minden olyan kisadózó után be kell fizetnie, aki bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a munkaviszonyt - személyes közreműködéssel részt vesz a kisadózó vállalkozás tevékenységében.

A tételes adón felül a kisadózó vállalkozásnak további adót kellene fizetnie akkor, ha bevétele a 6 millió Ft-ot meghaladja. Az adó összege a 6 millió Ft-ot meghaladó bevétel 40 %-a.

A tételes adó megfizetésével a vállalkozó mentesülne a vállalkozói szja és osztalékalap utáni szja illetve az átalányadó bevallása és megfizetése alól. A tételes adó kiváltaná továbbá a társasági adót, az szja-t, a járulékokat, az egészségügyi hozzájárulást, a szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást. A kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatásához kapcsolódó adó- és járulékterheket azonban továbbra is meg kellene fizetni.

A kisadózó vállalkozásnak csupán bevételi nyilvántartást kellene vezetnie, a termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásról pedig az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerint továbbra is számla vagy nyugta kiállítására köteles.

A kisvállalati adó:

Kisvállalati adót egy cég akkor választhatná, ha az adóévet megelőző év január első napjától november utolsó napjáig foglalkoztatott személyek száma egy időpontban sem haladta meg a 25 főt, és az adóévet megelőző adóév november hónap utolsó napjáig megszerzett bevétele maximum 500 millió forintot.

Az adó alapja az adózó pénzügyi vagyonának realizált változása és a személyi jellegű kifizetések korrigált együttes összege. Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó megfizetésével az adóalany mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, és az osztalék után fizetendő egészségügyi hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

Miként optimalizálhatjuk a jövő évi adónkat?

Az Országgyűlés által majdan elfogadott törvény - a tervezet szerint - november 01-én fog hatályba lépni. Remélhetőleg addigra meglesz valamennyi adót - és járulékfizetést érintő módosítás is. Köztük a jelenleg még csak a híradásokból ismert munkahelyvédelmi intézkedések jogszabályi alapja is. (Csak emlékeztetőül: a 25 év alattiak, az 55 év felettiek és a képzettséget nem igénylő munkát végzők foglalkoztatásának munkáltatói járulékterhe a felére csökkenne)

Mire a jogszabályok hatályba lépnek érdemes tisztában lenni vállalkozásunk 2012. évi üzleti eredményével, kikalkulálnunk az év összes adóterhét, s adózási szempontból megtervezni a 2013. évet  - változatlan adózási rendszer mellett. Ebben könyvelőnk a segítségünkre lesz.

Ha ez megvan, következik annak kiszámítása, miként alakulna cégünk jövő évi közterhe abban az esetben, ha áttérnénk valamely új adórendszerre. Ehhez már további részletes kalkulációra és elemzésre lesz szükség. (A tervezet szerint az áttérésre december 01-20. között lesz lehetőség. A december 20-i határidő jogvesztő lesz, azaz elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.)

 

Ha biztonságban akarja tudni könyvelését és adóügyeit, hívja a FRAME Könyvelő és Adótanácsadó Iroda Szakértő Csapatát! 

A témával kapcsolatos további írásaink:

Mire figyeljen, ha személygépkocsit lízingel? A lízingkonstrukció kiválasztásának adójogi szempontjai és kockázatai!

Tud-e vállalkozása az idén is adót spórolni a cégtulajdonos ingatlanának bérbevételével?

Marad az EVA! És mi is maradjunk az EVA rendszerében?

Miként csökkenthetők a vezető tisztségviselők járulékterhei?

Mi az, ami még mindig megéri? A Cafeteria rendszerének új szabályai!