Szervezetfejlesztés

Minden vállalkozás legfontosabb célja a folyamatos növekedés és profitszerzés. A külső és belső körülmények állandó változása azonban mind nagyobb szervezettséget, tudatosságot és rugalmasságot követel meg a gazdasági élet szereplőitől.
 
Mit tehet Ön azért, hogy cége Életképes és Piacképes Szervezet (ÉPSZ) legyen? Kérdezze partner szervezetfejlesztőinket!

1. A szervezetfejlesztés általános módszerei
2. Rendszerállítás és Szervezetállítás


1. A szervezetfejlesztés módszerei
nek alkalmazásával felkészítheti cégét a változásokra, megerősítheti a szervezeti együttműködést, tökéletesítheti cége probléma-megoldási és megújulási folyamatait, fejlesztheti dolgozói egyéni képességeit (elősegítve ezzel a szervezet stratégiájával és céljával való azonosulást) és kialakíthatja a leginkább piac- és profitképes szervezeti kultúrát.Végső soron alkalmassá teheti cégét arra, hogy hosszú távon Életképes és Piacképes Szervezet legyen!
 

 • Vállalkozástervezés és szervezetfejlesztés:
  vezetési tanácsadás, változás menedzsment, kríziskezelés, üzleti tervezés, folyamattanácsadás, ügyfélkapcsolati fejlesztés, munkatársak belső képzése, kompetenciafejlesztő tréningek
  stb.
 • Forrásszervezés:
  projekttervezés, projektmenedzsment, pályázatmenedzsment, változás menedzsment, szervezetfejlesztési tervezés- és folyamattanácsadás, készségfejlesztés, ügyfélkapcsolati kultúrafejlesztés.


2. Rendszerállítás és Szervezetállítás:
 
A szervezetfejlesztés kevésbé ismert, ámde megdöbbentően hatékony módszere. Egyszerűen, gyorsan és rendkívül pontosan mutatja meg a cégen belüli rejtett folyamatokat. Beépíthető a tréningekbe és más szervezetfejlesztő folyamatokba, de alkalmazható azoktól függetlenül is.

A módszerrel megválaszolható leggyakoribb kérdések és az ehhez igazodó leggyakoribb állítási típusok a következők:
 

 • Struktúra-állítás:
  Hatékonyabbá válik e a cég, ha változtatunk a szervezeti struktúrán? Melyik változtatásnak mi a várható hatása? Összeolvadjunk-e, szétváljunk-e, növekedjünk-e? Bővítsük-e a profilt, és milyen irányban? Hogyan reagál a célcsoport a tervezett változtatásra? A tervezett személyi változások milyen hatással vannak a szervezet hatékonyságára?
 • Management-állítás:
  Magával a menedzsment egészével dolgozunk a közös szervezeti célt érintő kérdéseken.
 • Projekt-állítás:
  Hogy áll a projekt? Milyen piaci reakció várható? Szükség van-e további erőforrásokra, változtatásokra?
 • Alternatíva-állítás:
  Az aktuális döntési alternatívák közül melyik szolgálja leginkább a vállalkozás célját?
 • Üzleti-állítás:
  Miért csökken az árbevétel? Mi a cég stagnálásának oka? A profitnövelés érdekében elég-e ha a meglévő struktúrában változtatunk? Melyik vállalkozási forma szolgála legjobban a tulajdonosi célokat? Milyen külső forrást vonjunk be, és melyiktől milyen milyen hatást várhatunk?
 • Célközelítő-állítás
  A meglévő eszközök alkalmasak-  és elégségesek-e a célok eléréséhez? Vannak-e kihasználatlan és /vagy improduktív erőforrásaink? Milyen gátló tényezők vannak a cég rendszerében?

Gyorsan és pontosan akarja látni cége  rejtett dinamikáit? Keressen bennünket!