Fontosabb jogszabályok

1. Adózás

2. Munkaügy és járulékok

3. Gazdasági jog

4. Egyéb

 

1. Adózás

 

általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. Törvény

adózás rendje 2003. évi XCII. törvény

egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 2005. évi CXX. Törvény

egyszerűsített vállalkozói adó 2002. évi XLIII. Törvény

gépjárműadó 1991. évi LXXXII. Törvény

helyi adók 1990. évi C. törvény

illetékek 1990. évi XCIII. Törvény

jövedéki adó és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai 2003. évi CXXVII. Törvény

kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 2012. évi CXLVII. törvény

szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatása 2003. évi LXXXVI. Törvény

számvitel 2000. évi C. törvény

személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. Törvény

társasági adó és az osztalékadó 1996. évi LXXXI. Törvény

vámjog (közösségi) végrehajtása 2003. évi CXXVI. Törvény

különadó (egyes ágazatokat terhelő) 2010. évi XCIV. Törvény

különadó és járadék (államháztartás egyensúlyát javító) 2006. évi LIX. Törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosítása 2010. évi XC. Törvény

környezetvédelmi termékdíj 1995. évi LVI. Törvény

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2010. évi CXXII. Törvény

fejlesztési adókedvezmény 206/2006. (X. 16.) Korm. Rendelet

környezetvédelmi termékdíj mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának feltételei 53/2003. (IV. 11.) Korm. Rendelet

közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékel 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek 168/1995. (XII. 27.) Korm. Rendelet

adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezmények 324/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet

szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség 22/2009. (X. 16.) PM rendelet

elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezések 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet

adóügyek elektronikus intézésének szabályai 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet

szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályai 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet

társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosítása 32/2003. (XII. 4.) PM rendelet

társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatok 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet

számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazása 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolása 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet

 

<< vissza

 

2. Munkaügy és járulékok

 

kötelező egészségbiztosítás ellátásai 1997. évi LXXXIII. Törvény

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtása 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet

foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása 1991. évi IV. törvény

munkaügyi ellenőrzés 1996. évi LXXV. Törvény

magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. Törvény

Munka Törvénykönyve 2012.évi I. Törvény

munkavédelem 1993. évi XCIII. Törvény

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. Törvény

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 195/1997. (XI. 5.) Korm. Rendelet

társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. Törvény

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelet

START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet

pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 2004. évi CXXIII. Törvény

nyugdíj-előtakarékossági számlákról 2005. évi CLVI. Törvény

munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet

foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól 7/2005. (II. 8.) PM-FMM együttes rendelet

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

 

<< vissza

 

3. Gazdasági jog

 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. Törvény

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény

fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. Törvény

gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1996. évi CXII. Törvény

kereskedelemről 2005. évi CLXIV. Törvény

közbeszerzésekről 2003. évi CXXIX. Törvény

pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. Törvény

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. Törvény

szakképzésről 1993. évi LXXVI. Törvény

tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. Törvény

 

<< vissza

 

4. Egyéb

 

Büntető Törvénykönyvről 1978. évi IV. törvény

fizetési meghagyásos eljárásról 2009. évi L. törvény/a>

ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. Törvény

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. Törvény

polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény

Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény

egyes szabálysértésekről 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet

szabálysértésekről 1999. évi LXIX. Törvény

választottbíráskodásról 1994. évi LXXI. Törvény

bírósági végrehajtásról 1994. évi LIII. Törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. Törvény

egyéni vállalkozói igazolványról 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

mezőgazdasági őstermelői igazolványról 228/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet

pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról 23/2000. (V. 18.) PM rendelet