Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb könyvelés csomagot! (Könyvelés Szeged)

 1. Prémium kategóriájú FRAME - Plusz könyvelés csomagunkat az extrákat kedvelő, legigényesebb ügyfeleinknek ajánljuk!   részletek  >>>
   
 2. A KBA - Alapcsomag (Könyvelés + Bér + Adó) a könyvelőirodák általános alapszolgáltatásait tartalmazza a fokozottan költségérzékeny vállalkozások számára.   részletek  >>>
   
 3. Az Onlinekönyvelés - Távkönyvelés csomag    a legegyszerűbb, legkényelmesebb ügyintézést biztosítja Önnek, szakszerű, ugyanakkor idő - és pénzkímélő.  részletek  >>>
   
 4. Főkönyvelés csomagunkat azoknak ajánljuk, akik a bizonylatok kontírozását és rögzítését saját székhelyükön kívánják megoldani, a főkönyvelői feladatokat viszont - költségcsökkentési, felelősség-kiszervezési vagy más okból - külső könyvelőirodára kívánják bízni.  részletek  >>>

Kérje árajánlatunkat!  Az ehhez szükséges információkat itt találja!FRAME - Plusz könyvelés csomag (Könyvelés Szeged)

 • naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése (egyszeres könyvelés)
 • főkönyvi könyvelés (kettős könyvelés)
 • könyvelési anyag átvétele, utórendezése
 • alapbizonylatok kontírozása (szállító-, vevőszámlák, pénztárbizonylatok, bankkivonatok, bérfeladások, értékcsökkenések és egyéb vegyes bizonylatok)
 • számítógépes bizonylat-feldolgozás
 • a számlarendnek megfelelő főkönyvi kivonatok elkészítése
 • adózással kapcsolatos részletező nyilvántartások vezetése (vevő, szállító, tárgyi eszköz, immateriális javak, tőkejövedelmek, személyi jövedelmek, munkabérek)
 • adójogi kontroll a könyvelés teljes folyamatában *
 • revízió-centrikus könyvelés  *
 • vezetői controllingot és a tulajdonosi döntéshozatal előkészítő szaktanácsadás *
 • teljes körű bérés járulékügyintézés  (részletek  itt >>>)
 • adótanácsadás *
 • eredménykalkuláció igény szerinti gyakorisággal
 • személyes konzultáció igény szerinti gyakorisággal
 • könyvvizsgálat előkészítése és közreműködés a könyvvizsgálatban
 • adófolyószámlák lekérése és egyeztetése, rendezése
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
 • átvezetési kérelmek benyújtása
 • adatbejelentések és változás bejelentések megtétele az adóhatóságok felé
 • évközi és év végi adóbevallások elkészítése és leadása (áfa, társasági adó, cégautóadó, egyéb központi adók, önkormányzati adóbevallások stb.)
 • egyszerűsített valamint éves beszámolók elkészítése
 • munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
 • a hitelpályázatokhoz szükséges számviteli adatok rendelkezésre bocsátása
 • ügyfélkapu szolgáltatás
 • állandó elektronikus képviselet
 • fizetéskönnyítési kérelmek elkészítése *
 • méltányossági kérelmek elkészítése *
 • adóigazolások beszerzése*
 • szóbeli, szakmai egyeztetések az adóhivatal illetékes munkatársaival
 • írásbeli állásfoglalások kérése *
 • adóellenőrzésekben való képviselet

Írjon vagy hívjon most, hogy megoldhassuk Cége könyvelését és adózását is!


KBA – könyvelési alapcsomag - Könyvelés-Bér-Adó (Könyvelés Szeged)

 • naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése (egyszeres könyvelés)
 • főkönyvi könyvelés (kettős könyvelés)
 • könyvelési anyag átvétele, utórendezése
 • alapbizonylatok kontírozása (szállító-, vevőszámlák, pénztárbizonylatok, bankkivonatok, bérfeladások, értékcsökkenések és egyéb vegyes bizonylatok)
 • számítógépes bizonylat-feldolgozás
 • a számlarendnek megfelelő főkönyvi kivonatok elkészítése
 • adózással kapcsolatos részletező nyilvántartások vezetése (vevő, szállító, tárgyi eszköz, immateriális javak, tőkejövedelmek, személyi jövedelmek, munkabérek)
 • teljes körű bér – és járulékügyintézés  (részletek  itt >>> )
 • eredménykalkuláció
 • személyes konzultáció
 • könyvvizsgálat előkészítése és közreműködés a könyvvizsgálatban
 • adófolyószámlák lekérése és egyeztetése
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
 • átvezetési kérelmek benyújtása
 • adatbejelentések és változás bejelentések megtétele az adóhatóságok felé
 • évközi és év végi adóbevallások elkészítése és leadása (áfa, társasági adó, egyéb központi adók, önkormányzati adóbevallások)
 • egyszerűsített valamint éves beszámolók elkészítése
 • munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
 • a hitelpályázatokhoz szükséges számviteli adatok rendelkezésre bocsátása
 • ügyfélkapu szolgáltatás
 • állandó elektronikus képviselet
 • adóellenőrzésekben való képviselet

továbbá:

       A FRAME-Plusz könyvelési csomag  * - gal jelölt szolgáltatásai eseti jelleggel, külön   
megállapodás  alapján.)


Írjon vagy hívjon most, hogy megoldhassuk Cége könyvelését és adózását is!
ONLINE könyvelés – TÁV könyvelés (Könyvelés Szeged)

Kinek ajánljuk ezt a könyvelési csomagot?


Mindenkinek:

 • Aki legegyszerűbben és legkényelmesebben akarja intézni könyvelését!
 • Aki ingyenes könyvelőirodai Futárszolgálatunkkal (Szeged területén), postai úton (Szeged területén kívül) vagy elektronikusan (szkennelve illetve faxon) kívánja a bizonylatokat eljuttatni hozzánk!
 • Akinek nincs szüksége a rendszeres személyes találkozásra!
 • Aki előnybe részesíti az online kommunikációt!
 • Aki időt és pénzt akar spórolni!


Elsődlegesen:

Azoknak a magánpraxist folytató orvosoknak, ügyvédeknek, biztosítási és kereskedelmi üzletkötőknek és más vállalkozásoknak, akik:

 • kevés könyvelési bizonylattal rendelkeznek,
 • tevékenységük nem ÁFA köteles, vagy alanyi mentességet választottak,
 • az  EVA-rendszerében adóznak
 • legfeljebb 1-2 alkalmazottat foglalkoztatnak
   

Mit tartalmaz az online könyvelés – távkönyvelés?

 • folyamatos és teljes körű könyvelés (egyéni vállalkozóknál bevételi és költségnyilvántartás / naplófőkönyv vezetés, gazdasági társaságoknál kettős könyvelés)
 • teljes körű bér – és járulékügyintézés  (részletek  itt >>>)
 • rendszeres kiértesítés elektronikus úton az esedékes fizetési kötelezettségekről
 • adóbevallások és mérlegbeszámolók elkészítése és elektronikus leadása
 • adófolyószámlák egyeztetése, átvezetési kérelmek benyújtása
 • munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
 • eredménykalkuláció évi egy alkalommal
 • online és telefonos konzultáció igény szerinti gyakoriságga
 • személyes konzultáció évi egy alkalommal  (továbbiak megállapodás szerint)
 • revíziós képviselet megállapodás szerint
 • általános tájékoztatás (költségelszámolás szabályai, nyomtatványok használata, bizonylatolás, iratmegőrzési módja, ideje, szigorú számadású nyilvántartások, szabályzatok, határidők stb.)
 • ingyenes könyvelőirodai futárszolgálat
 • ügyfélkapus regisztráció menedzselése (e-mailcím legyen, leiratot adunk, hogy mit kell csinálni, önkormányzatnál személyesen intézheti, utána az adóhivatali bejelententést az iroda intézi, ha a bejelentőlapot az ügyfél aláírja)


továbbá:

         A FRAME-Plusz csomag és a KBA alapcsomag bármely  * - gal jelölt szolgáltatása   

         eseti jelleggel, külön megállapodás  alapján.

Írjon vagy hívjon most, hogy megoldhassuk Cége könyvelését és adózását is!FŐKÖNYVELŐI - könyvelés (Könyvelés Szeged)

Kinek ajánljuk ezt a könyvelési csomagot?

 • Aki saját székhelyén/telephelyén kívánja megoldani a könyvelést.
 • Aki a pénzügyi kockázatát csökkenteni akarja a könyveléssel és adózással kapcsolatos felelősség „kiszervezésével”.
 • Aki csökkenteni akarja bérköltségét, s ezért nem kíván főkönyvelőt és adótanácsadót alkalmazni.
 • Akinek fontos, hogy a könyvelést végző munkatárs szélesebb körű rálátással rendelkezzen a számviteli és adózási szabályokra.


Amit mi adunk:

 • könyvelési program
 • program-használati ismeretek betanítása
 • kontírozott és rögzített anyag ellenőrzése megállapodás szerint
 • a számlarendnek megfelelő főkönyvi kivonatok elkészítése
 • adózással kapcsolatos részletező nyilvántartások vezetése (vevő, szállító, tárgyi eszköz, immateriális javak, tőkejövedelmek, személyi jövedelmek, munkabérek)  
 • adójogi kontroll megállapodás szerint
 • közreműködés a könyvvizsgálatban
 • adófolyószámlák egyeztetése
 • átvezetési kérelmek benyújtása
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
 • éves mérlegbeszámolók elkészítése
 • munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
 • évközi és év végi adóbevallások elkészítése (áfa, társasági adó, egyéb központi adók, önkormányzati adóbevallások)
 • bevallások, mérlegbeszámolók, adatszolgáltatások elektronikus leadása
 • a hitelpályázatokhoz szükséges számviteli adatok rendelkezésre bocsátása
 • eredménykalkuláció megállapodás szerinti gyakorisággal
 • online és telefonos konzultáció
 • személyes konzultáció megállapodás szerinti gyakorisággal és igény szerinti helyszínen
 • revíziós képviselet


Amit Ön biztosít:

 • szakképzett munkaerő a bizonylatok kontírozásához és feldolgozásához
 • megfelelő infrastruktúra és eszközök


Írjon vagy hívjon most, hogy megoldhassuk Cége könyvelését és adózását is!