Könyvvizsgálat

Ha éves beszámolóját könyvvizsgálóval kell auditáltatnia, vagy más okból igényli a folyamatos könyvvizsgálatot, partner könyvvizsgálóink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Amennyiben cégvásárlási szándéka van és szeretne meggyőződni arról, hogy a kiszemelt cég számviteli és adózási szempontból nem jelent Ön számára rejtett kockázatot
keressen bennünket.

A könyvvizsgáló foglalkoztatottságával kapcsolatos részletes szabályokat a Számviteli Törvény tartalmazza.

Ahhoz, hogy eldönthesse, kell-e Önnek könyvizsgálót foglalkoztatnia álljon itt egy rövid szemelvény  a törvényszövegből:

Nem kötelező könyvvizsgálót foglalkoztatnia a következő két feltétel együttesen teljesülése esetén:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre    átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt."

Végül néhány szó a könyvizsgálói felelősségről:

A könyvvizsgáló a könyvizsgállat alapján véleményezi  a  mérlegbeszámolót . A könyvvizsgálat célja, hogy megbizonyosodjon  a mérlegbeszámolóban szereplő összegek valódiságáról és teljességéről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az (egyszerűsített) éves beszámoló akár csalásból, akár hibákból eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az (egyszerűsített) éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az (egyszerűsített) éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.